Home

Ókori görög színház jellemzői

A görög színház Sulinet Hírmagazi

Az ókori görög Epidaurosz színház Szerző: Kibelbeck Mara / 2018. április 26. csütörtök / Kultúra+ , Utazás Aszklépiosz gyógyhelye, kezelési és vallási központja mellett, a szentélyhez tartozó hatalmas epidauroszi amfiteátrum 14 ezer nézőnek kínált helyet Peloponnészoszon A görög színház formái az i. e. 5. század elején alakultak ki. Az ókori görög színház félköríves, lépcsős nézőtérből (cavea), kör alaprajzú játéktérből (orchestra) és alacsony raktárból (szkéne) áll. Utóbbi a nézőtérrel szemben létesült, homlokzatára az előadás díszleteit rögzítették

Az ókori görög színház és színjátszá

 1. A görög színház és színjátszás. A görög dráma Kr. e. 5. században volt az irodalom vezető műneme. A görög dráma eredete vallásos szertartásokhoz, elsősorban Dionüszosz ünnepeihez kapcsolódik. A szőlőművelés, a bor és a mámor istenének egy évben több vidám, zajos ünnepe is volt
 2. t műnemnek vannak sajátossága
 3. t 120 darabot írt, hét tragédiája közül 3-3 a trójai és a thébai mondakörből meríti.
 4. A Földközi-tenger partjain szétszórva fekszenek a görög és római világ ókori színházainak maradványai. A görög színházak hatalmasak és nyitott építmények voltak, melyeket dombok lejtőire építettek. A római színházak, bár nagyban hatottak rájuk a görögök, jellegükben több szempontból is különbözőek

Irodalom - 9. osztály Sulinet Tudásbázi

 1. Görög hitvilág - Az ókorban nem volt még egységes Görögo. ( Hellász ) - Elsőnek tartották magukat a városa polgárának,s csak az után hellénnek ( görögnek ) - A görögséget egyesítő tudat ( azaz pánhellénizmus ) mégis kialakult - Ennek oka: közös vallás,kultúra,nyelv - Erősítették az egyállamhoz való tartozás
 2. görög színház fénykora: Kr.e. VI. század drámaversenyeket tartottak, tragédia vagy komédia műfajt adtak elő, használtak jelmezt, maszkot, bábukat.
 3. t manapság. Nem volt függöny, díszlet, és a maximum 3 színész díszes öltözékben lépett színpadra. Ez az öltözet volt a KHITÓN
 4. A hármas egység elve: Az elv magyarázata, hogy az ókori görög színház felépítéséből adódóan nem tudták a tér és az idő változását jelezni. A klasszicizmus korában kötelező elvvé tették. Eszerint a dráma 24 óra alatt, egy helyszínen játszódik, a cselekménye egy szálon fut..
 5. A görög tragédia egyfajta népszerű dráma volt, amely az ókori Görögország színházain volt jelen a Kr. E. A meglévő művek nagyon rövid történeti időszakot képviselnek. Esquilo első művei 480 a körül voltak. C., és a Sófocles és az Eurípides utolsó darabjai a V. század végén
 6. Delphoi Apollón-templom, kincsesházak, színház Epidaurosz: színház DELPHOI A HELLENIZMUS Kr.e. 323-146 monumentalitásra való törekvés keleties pompa, keleti hatások érvényesülése könyvtárak, színházak építése pl.: Pergamon: Zeusz-oltár monumentális fríz-ún. pergamoni fríz Attalosz sztoája ókori pláza Az.

Ókori görög színház - Cinti blogja

 1. Az ókori görög művészet korszakai Kr. e. 2. évezred késő bronzkor: Kréta és Mükéné Kr. e. 1100 - Kr. e. 700 geometrikus kor Kr. e. 700 - Kr. e. 480 archaikus művésze
 2. tául választó és azt követő művészeti és stílusirányzat a XVII—XVIII. században; elméletírója a francia Nicolas Boileau. Dobossy László: A francia irodalom története, Akadémiai Kiadó, Bp., 196
 3. Lengyel Attila - Az ókori görög dráma jellemzői, színház, színjátszás, dráma: Irodalom rettsgi Szbeli Ttelsor ttel ttel Az kori grg drma jellemzi sznhz sznjtszs drma Mutasd be az Antigon c sorstragdia konfliktusait Arisztotelsz Potika cm mve alapjn a drma kialakulst egyrszt
 4. c méter átmérőjű, 3 emeletes körcsarnokot a Lord Chamberlain's Men elnevezésű színészgárda építette, amelynek William Shakespeare is a tagja volt. A színház
 5. Színház: középpontja a kör alakú orkhésztra, a kórus helye, ezt 2/3 kör alakban vette körül a lépcsős nézőtér a theátron. Az orkhésztrát a nézőtérrel szemben a színfal, szkéné zárta le. A görög építészet alapvető alaktani eleme az oszloprend. Dór oszlop: az oszloptörzset élben találkozó kannelurák.

Az ókori görög Epidaurosz színház - Cultura

A görög színház és színjátszás; Az ókori görög művészet. Forrás: SDT. Az ókori Hellász kultúráját és művészetét évszázadok óta úgy tekinti az egész nyugati világ, mint saját maga eredetét, mint a tökéletesség mintáját, a példát, melyhez igazodni kell.. A színházakban újra ókori görög drámákat adnak elő, a Görög Nemzeti Színház megalapításától, 1932-től kezdődően folyamatosan mai görög nyelvre fordítják az ókori drámaírók műveit. Az epidauroszi színház minden nyáron sok görög és külföldi színtársulatot lát vendégül, melyek ókori darabokat adnak elő az Görög színház Ez az ókori görög emberek istenei tiszteletére rendezett ünnepségek fejlődésének eredménye. Pontosabban, a Dionysus istenének, Denise-nek az ünnepei. Eredete Athénban, a hatodik század körül található. és V. a.C. és ez volt a civilizáció leginkább reprezentatív kulturális megnyilvánulása Az ókori Görögországot számos művészeti típus szülötteinek tekintik, beleértve a színházi életet is, amely Kr. E. A színház szó maga görög eredetű, és szó szerint látványként fordul. A színházi művészet születésének idejét klasszikus kornak nevezzük, amelyet egyfajta szabványnak és modellnek tartanak Arisztotelész - Poétika,Az első tragédiaköltő, Theszpisz,Dionüszosz ünnepe,Antigoné szerkezete,Drámai szituáció,Kardal,Krízi

Római színház jellemzői. Nehéz meghatározni, hogy körülbelül időszámításunk kezdetéig melyek a római művészet jellemző vonásai. a Lord Chamberlain's Men elnevezésű színészgárda építette, amelynek William Shakespeare is a tagja volt. A színház . Az ókori görög színház és színjátszás - Krónikákat. Tér és idő. A klasszikus kor a Kr.e. V.-IV. század közötti kulturális virágzás korszaka. Politikai értelemben is mozgalmas időszak, hiszen ekkor zajlottak a görög-perzsa háborúk (Kr.e. 492-448), majd a déloszi szövetség élén Athén befolyása alá kívánta vonni a görög városállamokat, s ez elvezetett a Spárta vezette peloponnészoszi szövetséggel vívott. Ókori görög irodalom név alatt tartják számon az ókor (hagyományosan Kr. e. 3000 körül - Kr. u. 476) során a mai Görögország, illetve az azon kívül eső területeken ógörög nyelven keletkezett irodalmi alkotások (szépirodalmi, irodalomtudományi, nyelvészeti, történeti, filozófiai, földrajzi, matematikai, csillagászati, orvostudományi, és szónoki művek.

A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai A görög hitvilág À Az ókori görögök vallása politeista (többistenhívő) volt. À A görög istenek halhatatlanok, de nem örökkévalóak, és illetékességi területükön belül nagyhatalmúak, de nem mindenhatóak voltak A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából, : Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshe

A klasszicizmus a 18. század második felétől a 19. század közepéig uralkodó stílustörténeti korszak és korstílus. Neve a latin classis szóból ered, melynek jelentése 'osztály'. Olyan művészeti irányzat, amely a múlt, főként az ókori görög-római alkotásokban megvalósuló eseményeket, szabályokat, hagyományokat tartja követendő példának Ókori görög irodalom. Mítoszok és mitológia. A görög mitológia, Istenek születése. Prométheusz és az istenek. Homérosz: Iliász. Homérosz : Odüsszeia. Görög líra,Szapphó költészete. Aiszoposz fabulái . Színház- és drámatörténet. Az antik görög színház jellemzői. A dráma jellemzői, a görög drámaírók. A görög színház és színjátszás; Példák: József Attila: Óda, Keats: Óda egy görög vázához, Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz I.-II. 2. a) Jellemzői: - a külvilág áll az események középpontjában - cselekvés közben mutatja be a szereplőke Az ókori Róma (teljes vázlat) - Óravázlatok, érettségi információk, online források. A nácizmus hatalomra jutása és jellemzői Németországban (Hosszú) városaik a félsziget déli részén épültek a görög gyarmatosítás korában

Ókori görög művészet Az érett görög építészet és az oszloprendek. A vallás szabta meg a görög építészet főbb művészi feladatait. Ennek szolgálatában álltak a templomok, a vallásos jellegű versenyjátékok építményei és a vallási ünnepek kereteiből kinövő színházak (theatron) A drámai költemény drámai formában írt, költőien megfogalmazott eszméket, gondolatokat tartalmazó mű, amelyben a színház megszokott követelményei eltörpülnek az eszmék kifejtése mellett. Az olvasónak nagyobb élményt jelent, mint a nézőnek. Pl.: Radnóti Miklós : Téli kóru

Ebből a tanegységből megismered és jobban átlátod a XX. századi színjátszás és dráma változásait. Megismered a XX. században megjelenő alkotói irányzatokat a dráma területén. Megismerkedsz Bertolt Brecht Kurázsi mama és gyermekei, valamint Samuel Beckett Godot-ra várva című drámájával Az ókori Görögország színházának eredete és jellemzői A színház eredete Dionysus kultuszához kapcsolódik, eredetileg a természeti erők istenének tekintették, majd a bor és a borkészítés istenévé vált. Ebben a képességben különösen Dionysus volt az ókori görögök szívében Az ókori dráma (Szophoklész: Antigoné) A dráma jellemzőinek kialakulása már az ókorban megkezdődött. Történelmi háttere: i.e.6.sz.közepéig a görög kultúra nagy teljesítményei Kis-Ázsiában és a szigeteken jöttek létre, de a dráma kialakulása már Athénhoz kapcsolódi

2. Az ókori görög eposz műfaji jellemzői egy homéroszi eposz alapján, a két eposz világképének összehasonlítása 3. A görög dráma kialakulása, a színház jellemzői, az ókori görög dráma szerkezete 4. Szophoklész Antigoné c. művének bemutatása, Antigoné tragikuma 5. Dante Isteni színjáték c. művének bemutatása 6 Okos Doboz matematika, írás, olvasás, nyelvtan, környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségnevelés stb. gyakorló feladatok alsó és. Az ókori görög dráma és színház. Ismertesse az ókori görög drámairodalom újításait egy ismert szerző műve alapján, valamint soroljon fel néhány neves korabeli drámaírót! Mutassa be az ókori görög színházat és annak technikai megoldásait, színpadát, szereplőit Az ókori görög színház részei és jellemzői: orkesztraàkórus hely . szkénéàszínpad ház . dionüszosz oltár . félköríves . nyitott (fedetlen) díszlet nincs, csak a szkéné falára díszletként templom vagy palota van festve . a Dionüszosz-oltár jelenléte a drámák eredetére emlékeztet . színészek: - csak férfiak.

Ókori görög művészet - Wikipédi

Színművészet fejlődése az ókori görög színháztól a

- görög, római (latin) - tulajdonviszonyok kialakulása, gazdasági élet/hatalmi viszonyok kialakulása 3. Mezopotámia Egyiptom Az ókori zsidó állam India Kína b, B a, b, A f, e, g, k, C a, c, d, h, E b, i, D 4. A mumifikáláskor a test bebalzsamozásához pontos anatómiai ismeretekre volt szükség. Az egyipto Görög művészet . 1. Rakd ki a puzzle-t és válaszolj a kérdésekre! a) Mi az amfóra? b) A görög vázafestészetnek hány fajtájáról hallottál? Hogyan nevezzük ezeket? c) Milyen festési technikával készültek az egyes vázák? 2. Rakd ki a puzzle-t és válaszolj a kérdésekre! d) Nevezd meg a görög színház részeit A tanegység feldolgozása után megismered a francia klasszicista dráma jellemzőit bejáratos leszel a Napkirály udvarába, ezzel történelmi ismereteket is szerzel tájékozódni tudsz a francia drámaírók között drámai alapfogalmakat ismersz meg és ismételsz át közelebb kerülsz a színház világához fejlődik az íráskészséged és a kreativitáso

Görög dráma, dráma sajátosságai, tragédia szerkezete

A görög mitológia, antik görög epika és líra: - a homéroszi eposzok világa. - szemelvények a görög lírából és prózaepikájából (Például: Szapphó, Anakreon, Szimonidész; Aiszóposz fabulái; II. Színház- és drámatörténet - az antik színház és dráma. - Az antik görög színház jellemzői Jellemzői: a termelés csökkenése, az értékesítési lehetőségek romlása, a beruházások elmaradása és a munkanélküliség növekedése. A modern gazdaságokban a társadalmi rendszertől függetlenül jelentkezik. (ókori görög színház). diktátor - (lat. dictator) 1. parancsuralmat gyakorló, korlátlan hatalommal. 2. Az ókori görög eposz műfaji jellemzői egy homéroszi eposz alapján, a két eposz világképének összehasonlítása 3. A görög dráma kialakulása, a színház jellemzői, az ókori görög dráma szerkezete 4. Szophoklész Antigoné c. művének bemutatása, Antigoné tragikuma 5. Vergilius eclogái 6 Ókori Görögország Tanári Útmutató, Liane Hicks Az ókori Görögország virágzó civilizáció volt, amely lenyűgöző előrelépéseket tett számos területen, például a művészet, az építészet, a mérnöki tudományok, az orvostudomány, a csillagászat, a matematika, a filozófia és a kormányzat területén Meg kell jegyezni, hogy a kultúra jellemzői az ókori Róma szinte teljes hiánya ilyen események, mint a színház - a szokásos értelemben, valamint a saját mitológiát.Segítségével a képeket készítette a görögök sok komoly művészi munka, a rómaiak vagy torz események mellett a hatóságok, vagy egyáltalán nem is nagy jelentőséget tulajdonított nekik.Ez történt.

A görög dráma sajátosságai az Antigoné alapján - Irodalom

Ókori görög birodalom Krétai és mükénéi kultúra Színház. o kezdetben: Dionüszosz (bor istene, Zeusz+Perszephone) tiszteletére tartott szertartás, majd önálló művész ág. Közel-kelet népeinek és a görög-perzsa háborúk történet Mutassa be az ókori görög és latin, valamint a középkori színjátszás jellegzetes elemeit! Jellemezze a tárgyalt időszak főbb játéktípusait, színházi formanyelvét! típusai és stílusa az ókorban és a középkorban. Az antik görög színház jellemzői. A görög színház épülete, játékalkalmak, színjátszók. F ő c í m : Az ókori Hellász művészete. B e s o r o l á s i c í m : Ókori Hellász művészete. A L K O T Ó . S z e r e p : létrehoz T á r g y s z ó : görög művészet. M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcssz.

Az ókori görögök. Az ókori görög kultúra , az i.e. évezred végétől az Égei tenger szigetein alakult ki, és a Földközi tenger egész partvidékén elterjedt. A görögség kultúrájában fontos a vallás (többisten hit), de a földi élet fontosabb számukra. i.e. 800 körülre alakul ki az össz-görög jelleg Vallás és kultúra az ókori Keleten. Pheidiász szobrászati tevékenysége, a görög színház, az alexandriai világítótorony. A római építészet - Colosseum, limes felismerése (gazdasági fejlődés jellemzői a dualizmus korában, az ipari forradalom színterei, Magyarország és a világgazdaság, a monopolkapitalizmus. Görög eposzok II.: Odüsszeia (Eposzi kellékek, homéroszi kérdés, az Odüsszeia bemutatása) Az időmértékes verselés (Fogalma, szótagok szabályai, fontosabb verslábai, hexameter elméletben és gyakorlatban) Az ókori görög színház és dráma; A felkészüléshez szükséges: Órai jegyzetek, tankönyv, szöveggyűjtemén A görög színház, Szophoklész és az Antigoné A görögök egy évben több ünnepséget is rendeztek Dionüszosz, a bor istenének tiszteletére. Ezeken az ünnepségeken az emberek dalokat énekeltek Dionüszoszról

A komikus, szatirikus, mókázó elem túlsúlybajutása, az ókori görög szellem csodálatos hagyatékának feltámasztása következtében kibontakozó renaissance hírnöke. A középkor christocentrikus, askétikus gondolkodású embere tekintetét elfordítja az égről s szeme már a földi terek örömeit kutatja •Az ókori görög színház és dráma kialakulása és jellemzői •A drámai műnem sajátosságai Arisztotelész Poétikájának leírása és a klasszikus triász művei alapján (mimézis, dráma, tragédia, komédia, dialógus, konfliktus, katharzis) •A görög és a római vígjáté

Ókori görög romokat és tavaszi virágok — Stock FotóPPT - Hangszórók, hangsugárzók PowerPoint Presentation

A drámai műfajok általános jellemzői. 1. A tragédia. a) Eredete. Dionüszosz szent ligetében lévő fedetlen színház. Menete: az egyik arkhón megbízott egy polgárt, hogy vállalja a kar és a szereplők betanításának költségeit; 10 bírót sorsoltak ki Az ókori görög dráma. Az ókori görög kultúra, színjátszás, képzőművészet 13 óra Az ókor színháza és drámája A korszak nagy drámaírói Építészet Egyéb vizuális művészetek Zene- tánc és öltözködéskultúra az ókori Görögországban rituális gyökerek,a dráma kialakulása, jellemzői, műfajai, szerkezeti felépítése, az. A színház 1613-ban porig égett, de a következő évben újjáépítették, majd 1642-ben a puritánok bezáratták. A színház alapjait egy építkezés során találták meg, 1997-ben nyitotta meg kapuit újra a világ előtt

Az ókori írók azzal próbálták magyarázni az athéni demokrácia létrejöttét, hogy már nagyon régóta kialakulóban volt. Jellemző példa erre, hogy több szerző már a mitikus Thészeusz királyt is a demokrácia előfutárai közé sorolja, hiszen szinte mindenkit befogadott A világ művészetének és kultúrájának fejlődésére nagy hatással volt az ókori Görögország mitológiája és vallása, amely az istenekkel kapcsolatos ötletek kezdete volt. Ismerünk a görög mitológiáról az Égei-kultúra lemezeiről, amelyeket lineáris B betűvel rögzítettünk. Ebben az időszakban megjelentek az első istenekre való utalások Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Emelt szint: Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló. 1 Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok. Ismeretszerzés, tanulás: Az ókori színház és a dráma. Testnevelés és sport: tanításai és a korai egyházszervezet. A kereszténység története és jellemzői a kora középkorban. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. A Frank és a.

14 ókori színház a görög-római antikvitásból Látványosságo

A KLASSZICIZMUS ÉS A MŰVELŐDÉS Marble Hill House II. György építtette, Henrietta Howard számára (1724-1729) A barokk és a klasszicizmus Barokk Jellemzői: a nyugtalanság, a túldíszítettség Klasszicizmus Jellemzői: a szigorú formákhoz való ragaszkodás, a mértéktartás A KLASSZICIZMUS ESZMEI HÁTTERE Az értelem kora A felvilágosodás kora a 17. század második fele és a. Tematikai egység Az ókori Hellász Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, é Az ókori Hellász - Archaikus kor, Klasszikus kor, Hellenizmus építészete, szobrászata, festészete jellemzői A szobrászat, festészet és tárgykultúra jellemzői és 54 211 04 Grafikus. Szóbeli vizsgatevékenység. A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténet . 2. Mutassa be az antik görög kor hitvilágát. - Minden görög tragédiában találhatunk egy tragikus hőst itt kettő is, van Antigoné és Kreón. - Mindketten elbuknak a mű végére. 2)A Shakespeare-i színház, a középkori színház a) Shakespeare színháza - A Globe színház volt mely 1599-ben alakult meg - Fából épült, sárral tapasztott sokszögű épület - Két emelet. nyomon követése (pl. görög gyarmatosítás, görög-perzsa háborúk, Nagy Sándor hadjárata stb.) eposzok, az antik görög színház és dráma, Szophoklész: Antigoné. Dráma és tánc: Az ókori színház és dráma. Vizuális kultúra: Az antik görög képzőművészet (pl. a Dárdavivő, a Delphoi kocsihajtó, a Laokoón-csoport)

Érettségi-Tételek - Történelem - A Görög hitvilá

Az ókori Róma királyság volt, majd köztársaság, végül birodalom, amely ie 753-tól kb. 476-ig, több mint ezer évig tartott! Habár a művészet, az építészet, a mérnöki tudományok és a politika területén tett lenyűgöző ötleteik és újításaik kétezer évvel ezelőtt voltak, örökségük mindenütt körülöttünk látható és még ma is hatással van ránk Ókori Görög művészet. 3.negyedév Ókori görög építészet, krétaiak életében. Építészet. Görög oszloprendek. Athéni Akropolisz. Parthenon. Görög színház. Szobrászat. Archaikus kor, klasszikus kor hellenisztikus kor. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény.

Ókori görög színház by Ilona Nevelő

Az érett görög építészet és az oszloprendek. Az Erekhtheion bonyolult épület, három előcsarnokkal és eltolt padlószintjeivel; Kariatida-csarnokában nőalakok helyettesítik.. A Ókori római színház, Catania fotó a vásárolt jogdíjmentes licenc feltételei értelmében személyes és kereskedelmi célokra használható. A. 15 éves lány vagyok,ízig-vérig magyar.Pesszimista,ami a szívén,az a száján is típusú.4 éve megtetszett a görög mitológia,a thébai mondakör meg a görög zenék(Sirtaki,summer hits..stb.)Aztán elkezdtem kutakodni Youtube-on továbbra is,és hát a görögökről szóló Bazi nagy görög lagzi című film is megtetszett,bár tudom,hogy a szereplők nem görögök(vagyis nem. Magyar nyelv és irodalom: görög mitológia, homéroszi eposzok, az antik görög színház és dráma, Szophoklész: Antigoné. Dráma és tánc: az ókori színház és dráma. Vizuális kultúra: az antik görög képzőművészet. Sokszorosított vaktérképes feladatlap. Képek a görög istenekről. Úti- vagy művészettörténeti film. Noha szűkösen és nagy szegénységben voltak, Kiriaki úgy emlékszik, a legszebb gyermekkort élték meg: Együtt volt mindenki, ráadásul kész kis görög falu alakult ki: volt bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi ellátás, színház, saját zenekar és saját kultúrház, ahol az ünnepeket tartottuk Az ókori görög és római irodalomról: Képek az ókori görög világból: 103: Homérosz: 108: Az ókori görög színház és dráma: 134: A színház: 134: A shakespeare-i dráma jellemzői: 309: Rómeó és Júlia: 309: Szállóigék, gondolatok, szentenciák Shakespeare műveiből.

Érettségi tételek: Csoóri Sándor életrajz!

Az antik színház és dráma zanza

görög színház és dráma, Szophoklész: Antigoné. Dráma és tánc: az ókori színház és dráma. Vizuális kultúra: az antik görög képzőművészet. Matematika: Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, Eukleidész (euklideszi geometria), görög ábécé betűinek használata a matematikában. Pi szám jelölése [π] Görög művészet Az ókori görög építészet formavilága, az oszloprendek. A görög kultúrában kialakult épülettípusok, a templom, a színház és a különböző funkciójú épületegyüttesek, az akropoliszok és a szent körzetek. Az antik görög szobrászat nagy korszakai, az archaikus a klasszikus és a hellenisztikus ko 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Középszint Vallások: - a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), - az egyistenhit jellemzői. Kultúra: - Mezopotámia: agyagtábla - ékírás; toronytemplom

Műnemek, műfajok, verstípusok, egyéb műfajelméleti

17. témakör: Színház és drámatörténet tétel: Madách Imre: Az ember tragédiája - az eszmék szerepe és változása 18. témakör: Színház és drámatörténet tétel: Az ókori görög dráma és színház 19. témakör: Az irodalom határterületei tétel: A népköltészet jellemzői 20. témakör: Regionális kultúr Ezt a korszakot régi színház-nak is nevezzük, a görög és római korban volt jellemző. Érdekes még, hogy a theatron szó, magát a színteret jelentette, ma pedig színházként, mint fogalom használjuk e szót, gondoljunk csak az angol theatre vagy a francia thêatre szóra, ami nemcsak a színházi épületet hanem a. A színház vallásos ünnepélyes jellege mindvégig megmaradt - Dionüszosz isten kultuszához tartozott. Drámaköltő versenyeket hirdettek, amelyen három összefüggő tragédiával és egy komédiával lehetett pályázni. A görög színházat enyhén lejtős domboldalon alakították ki, félkörívben képezték ki a nézőteret. A.

PPT - Görög művészet PowerPoint Presentation, free
 • Fiesta gáztűzhely használati útmutató.
 • Wagner solar vélemények.
 • Adattömörítés.
 • Kémiai elem fogalma.
 • Fogzási láz meddig tart.
 • Forgónyársas mikrohullámú sütő.
 • Byealex koncert nyíregyháza.
 • Mattel barbie ruha.
 • Cementlap készítése házilag.
 • Komodo chess.
 • Régi nyár lotfi.
 • Headline haj.
 • Dél spanyolország városai.
 • Csokis cupcake.
 • Toyota dyna teszt.
 • QR code olvasó online.
 • Metro gyros hús.
 • Kültéri bárpult.
 • Attila kardja.
 • Számítógép ip címe hol található win 10.
 • Egészségügyi kvíz játékok.
 • Bontott kia soul.
 • Bmw m6 adatok.
 • Sunny Beach Bulgaria.
 • Dodge caliber motor.
 • Képernyő felbontás beállító program.
 • Belsőépítész állás székesfehérvár.
 • Kobe sausages.
 • Tab akkumulátor teszt.
 • Budapesti állatkert.
 • Bal oldali nyelvgyök fájdalom.
 • Ausztrál egyetemek.
 • Ricky Van Veen.
 • Vérképből kimutatható a vastagbélrák.
 • Jérce vagy kakas.
 • Jégkorong világbajnokság 50 ft.
 • Kókuszos keksz recept.
 • Ulysses summary.
 • 4. ipari forradalom.
 • Mr furkó angolul.
 • Has trx.