Home

Mohamed jézus

A vallásalapítók emberek csupán; Yahusha Ha Massiach (Jézus Krisztus) azonban valóságos ember, de Isten Fia; Mohamed és Yahusha közé az istenfiúság von éles határt. Yahusha mondja: Aki engem látott, az Atyát is látta. (Jn 14,9) Ilyent Mohamed soha nem mert mondani Mohamed így vélekedett: Nincs reményem, csak ha Allah rám teríti kegyelme köntösét! Jézus viszont valami egészen mást mondott! Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. - János 14:6; Jézus egyedüliként azt állította magáról, hogy Ő a testben megjelent Isten, akiről az Ószövetségi próféciák szólnak

Jézus a Megváltó, vagy Mohamed

 1. Gyilkolt-e Mohamed és Jézus az élete során? Megy a vita arról,hogy a kereszténység vagy az Iszlám a békésebb vagy agresszívabb. Szerintem néhány alapvető kérdést kellene tisztázni legelőször. 1 A, Megengedi-e a Korán a gyilkosságot? Ha igen mikor és milyen formában,mire hivatkozva. 1 B, Megengedi-e a Biblia a gyilkosságot
 2. #vallás #kereszténység #Jézus #iszlám #Mohamed. ma 13:11. 1/4 anonim válasza: 100%. Tudtommal: Jézusról szigoruan tudományos (nem vallástudományos) hitelességû nincs. Mohamed történelmi személy, persze hogy ténylegesen, testileg elõfordult volna Jeruzsálemben, az - tapintatosan fogalmazva - kétséges
 3. Gondolom, el tudják képzelni, mi történne, ha Mohamed próféta halálával viccelődne valami gyengeelméjű egy muszlim országban. Az illetőt le sem lehetne vakarni többé a környező házak faláról. Errefelé, a keresztény végvidékeken némileg másként működnek a dolgok. Ha itt valaki Jézus kereszthalálából űz vásári tréfát, amire néhány hívő fölhorgad, az.

Jézus, a Messiás, Mária fia küldötte Allahnak, és az Ő szava, amit sugalmazott Máriának, és lélek Tőle. (Korán,4:171) Mohamed az emberek egyenlőségét hirdette, akik csak az istenfélelemben különbözhetnek egymástól, és szemben a keresztényekkel, tagadta a közvetítők (gyóntatók, egyházi személyek. Jézus, a kereszténység központi figurája, a Koránban is különleges helyet foglal el. Vajon miért, milyennek ábrázolva? A Corpus Christi alkotói járnak ennek utána, segítségükre vannak elismert kutatók, szakértők a világ minden tájáról. Azt is vizsgálják, hogyan emelkedett fel az iszlám Mohamed korában Názáreti Jézus vagy Jézus Krisztus, gyakran csak Jézus vagy Krisztus, héberül: יהשוה (Betlehem, i. e. 4 körül - Jeruzsálem, i. sz. 30-33 körül) a kereszténység központi alakja, a világtörténelem egyik legismertebb és legnagyobb hatású személye.. A többségi keresztény nézet szerint Jézus a Fiúisten, a Szentháromság tagja Mohamed arra a meggyőződésre jutott, hogy Isten őt szemelte ki, hogy népének prófétája legyen, miként Mózes a zsidóké, Jézus a keresztényeké. Ebben a barlangban jelent meg neki isteni sugallatra az isteni könyv, a Korán legelső fejezete is Mohamed gazdagon halt meg, azzal a vagyonnal, melyet másoktól zsákmányolt. Jézus az önmegtagadás útját állította követői elé. Nem ígért nekik fényűzést és gazdagságot, de megígérte, ami a földi javaknál sokkal többet ér: Isten országát

Jézus, Krisna, Buddha, Mohamed - Melyiket válasszam

Miért más Jézus, mint Mohamed, Buddha vagy Konfucius

Gyilkolt-e Mohamed és Jézus az élete során

Mohamed, a vallásalapító. Az iszlám vallás alapítója, Mohamed i. sz. 570 körül született Mekkában. Korán árvaságra jutott, nagybátyja, Abu Tálib nevelte fel. Életének első szakaszában kereskedőként élt, miután huszonöt évesen elvette feleségül munkaadóját, a nála idősebb, özvegy Hadidzsát Mohamed dühösen támadta Jézus Krisztus istenfiúságát. Szerinte Jézus istenfiúsága összeegyeztethetetlen a monoteizmussal. Mivel Mohamed a maga primitív gondolkodásmódja szerint az istenfiúságot nem szellemi, hanem érzéki értelemben vette, Jézus istenfiúságánál is emberi értelemben vett fizikai nemző folyamatra gondolt

Jézus, Mohamed és Buddha közül valamelyik. 520. Hülyeség, ezt nem lehet mérni. 408. Leonardo da Vinci 89. John Lennon 34. Marilyn Monroe 30. Pel. Csak be kell lépni a vallás valóságába, le kell térdelni, és meg kell vallani bűneinket Jézus előtt, auditáltatni kell magunkat, kimondani, nincs más Isten, csak Allah, és Mohamed az ő prófétája, befogadni a mantrát, vagy elvégezni valami mást a számtalan vallás számtalan ceremóniája közül Miért más Jézus, mint Mohamed, Buddha vagy Konfucius? Jézus földi pályafutása során azt állította magáról, hogy Ő Isten. A feltámadása után egyik tanítványa a térdeire rogyott és azt mondta: Én Uram és én Istenem (János 2:28). Egy zsidó számára ez a felkiáltás istenkáromlással ért volna fel, Jézus azonban nem csendesítette Tamást, sőt, Tamás hitének.

Jézusnak vagy Mohamednek a létezésére van több, hiteles

 1. dezt Mohamed? Volt neki egy vagy akár több segítője, ahogy arra a Korán utal? Miközben a muszlim hagyomány ragaszkodik hozzá, hogy az iszlámvallás pogány környezetben született, aközben Jézus jelenléte a Koránban éppen arra utal, hogy a szövegre zsidó-keresztény mozgalmak hatottak
 2. Azáltal, hogy Mohamed Jézus isteni teljhatalmát hatályon kívül helyezi és igazi anti-keresztény módra Jézus koronája után kap, hogy azt saját fejére helyezze, nyilvánul meg az a sátáni csalás, ami őt átitatja. Hogy Jézus útjában áll az ő makacs terveinek, hogy csak akkor éri el célját, ha Jézust félretolja, nos.
 3. Mormold ezt a vallástételt amíg örökre be nem zárul a szád. Aztán halj meg. Kétszeresen fogod élvezni a paradicsom gyönyörűségeit. És Mohamed is elment, de engem nyomorult embert nem szabadított meg. Aztán ismét hangot hallottam. Fiam! Feltekintettem és megláttam Jézus arcát
 4. d a mai napon felmerülnek a valláskutatókban

Mohamed már nemcsak a polemizáló irodalomban jelent meg, hanem a hadjáratok krónikásai is fontosnak tartották életének bemutatását. Mivel a kereszténység teológiájának egyik központi eleme Jézus halála és a feltámadás, ezért a keresztény í­rók is igyekeztek Mohamed halálát az í­rásaik központjába helyezni Jézus vagy Mohamed? Mohamed és Jézus Krisztus között az a különbség, ami a vallás és az Evangélium közt Nem mindenki viseli jól a kritikát. A South Park a valaha készült egyik legmegosztóbb műsor, ami bemutatkozása óta kiparodizált már számtalan hírességet, történelmi és vallási szereplőt, valamint számos aktuális társadalmi témát. A South Park új, 20. évadjának közelgő premierje alkalmából összegyűjtöttük a sorozat eddigi öt legvitatottabb epizódját

Vajon a művész úr Jézus helyett Mohameden is merne

 1. t élete — Isten és emberek iránti szeretetének megnyilvánulása volt. A keresztfán is ellenségeiért imádkozott, számukra Istentől bocsánatot kért, s lelkét gondviselő Atyjának ajánlotta. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. (Lk 23,34
 2. Egyre gyakrabban találkozunk a nem-keresztyén vallások problémájával. Ezért szükséges, hogy tájékozottak legyünk. Ez a füzet nemcsak tájékoztató szándékkal..
 3. Mohamed szerint Jézus teremtett lény; a zsidók nem őt ölték meg a kereszten, hanem valaki mást végeztek ki helyette, mivel Allah magához emelte. Szerinte a Názáreti nem Isten fia, s vele nem is lehet egylényegű, hanem csupán Allah egyik küldötte. Mohamed saját magát tekinti tanúnak, intőnek, figyelmeztetőnek, Allah.
 4. den érdeklődőt a külföldi és magyar muszlimok alkotta közösségben. Érdeklődj személyesen vagy emailben az iszlámról, olvasd oldalunkat. Mint muszlimok, valljuk hogy Jézus (Béke legyen vele) él, ám nincs olyan helyzetben, hogy közvetítsen, hiszen.
 5. Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett embereket (Ibn Ishaq 451). Jézus soha nem ejtett foglyokat, és soha nem ölt embert. 2. Mohamed arra biztatta embereit, hogy erőszakolják meg a foglyul ejtett nőket (Abu Dawood 2150, Korán 4:24). Jézus soha nem ejtett foglyul nőket, soha nem biztatott senkit erőszakra, és maga sem követett.

Egy híres menekülés, ami megváltoztatta a világtörténelme

Ráadásul az iszlám szerint Mohamed ember, így ebben a vallásban kevésbé mosódik össze az isteni és világi szféra, mint például a kereszténységben Jézus személyén keresztül. Egy földi halandó bálványként imádását Allah helyett végképp kerülendőnek tartották a vallás vezetői A történelmi Jézus. Amennyiben, ahogyan azt sokan állítják, nincs bizonyítéka annak, hogy a Názáreti Jézus valaha létezett, akkor magának a kereszténységnek a létezésére nehézzé válik magyarázatot találni. A keresztények és a zsidó vallás hívei általában minden nehézség nélkül elfogadják Mohamed.

Két amerikai YouTuber letesztelte, milyen válaszokat ad az Amazon Alexa nevű mesterséges intelligenciával felszerelt készüléke. Az eredmény megdöbbentő 1. Mária gyermekkora Mária, Dávid próféta (béke legyen vele) leszármazottja. Mária apja, Imrán, egyistenhívő ember volt és Mária édesanyja, Hanna is papi családból származott. Ekkor teljesített Zakariás prófétai szolgálatot. Mária anyja korábban meddő volt, de megesküdött a Mindenható Allahnak, hogy.. A listát - nem meglepő módon - Jézus vezeti, őt követi Napóleon; a dobogóra Mohamed fért még fel. A nők között I. Erzsébet vezet (13.), a brit uralkodó hárommal előzi meg Viktória királynőt; érdekesség, hogy rajtuk kívül csak Jeanne d'Arc fért a százba a szebbik nem közül Jézus Krisztus példabeszédekben tanított, amelyekben a földi élet hasonlataira építve mutatta be Isten országát. 2. Vallás, iszlám: Az igaz Isten prófétája, közvetlenül Mohamed előtti utolsó tanító. Jézust Krisztust a mohamedán vallásúak is szent emberként tisztelik. Jézus Krisztus neve náluk Íszá. 3

Viszont Jézus felső ruhája egybeszőtt lehetett, amit a katonák nem szabdaltak darabokra, hanem sorsvetéssel döntötték el kié legyen. Megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. (Zsolt.22,19.) Jézus sírja üres, míg Ábrahám, Mohamed, Buddha, Konfucius, Lao-ce és Zoroaszter csontjai földbe temetve pihenne 10 különbség Mohamed és Jézus között Megj.: Az itt közölt szempontok eredetileg angolul jelentek meg a hivatkozásokkal. Az ezekre adott muszlim válasz és a hivatkozások vizsgálata erre a linkre.. Jézus Krisztus egy fiktív személy, Mohamed viszont bölcs proféta - ezt állítja az Amazon Alexa nevezetű segédprogramja. A tájékoztató rendszer ugyanaz, amely az iPhone-okon található Siri elnevezésű kereső. Az utóbbi viszont csak internetes tájékoztatásokat ad, például a Wikipédiáról

Jézus Krisztus vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus / FIX. 560 Ft Állapot: használt Termék helye: Budapest Eladó: regikonyvek (19456) Aukció vége: 2020/10/16 14:25:09 érdekel . FIX. 560 Ft érdekel . 2. Jancsó Miklós:Jézus Krisztus horoszkópja-plakát. FIX. 4 000. Buddha, Kung Fu-ce, Lao-ce, Mohamed - de Jézus volt az egyedüli, akinek eljövetelét, mint Megváltóét előre megjósolták. Az Ótestamentum írásaiban találkozhatunk vele, például Ézsajás és Dániel könyvében. Az Új Testamentum evangélistái közül Máté és Lukács írnak a Názáreti származásáról MOHAMED (571-632) Mózes és Jézus, azt okvetlenül olyan sok csodálatos mendemonda vesz körül, hogy utólag már azt is lehet gondolni, hogy valójában nem is élt. Hiszen felmerült ez a lehetőség Mózes és Jézus kapcsán is. Mohamedet azonban mindenki hiteles, valóban élt történelmi alaknak tudja.. Kulcsszavak: Jézus szeretete, gondoskodás, békesség, áldás 1. Játék: Gödörbe estem, ki húz ki? A gyerekek körben ülnek. Valaki a kör (a gödör) közepén guggol. Négy gyermeknek (ők Konficius, Buddha, Mohamed, Jézus szerepébe lépnek majd) kezébe adjuk a kártyára írott válaszokat Mohamed azt mondja: hódolj! Jézus azt mondja: válassz! Mennyei királyság c. film. Vallás; Film; 9. Nem vagyok hívő ember. Úgy gondolom, teljesen egyedül vagyunk, s mindig, minden percünkben felelősök vagyunk a cselekedeteinkért. Döntéseink következményeitől sem Isten, sem Jézus nem menthet föl bennünket. Ám ez nem jelenti.

Jézus és az iszlám, Keresztre feszítés a Koránban MédiaKlik

Video: Jézus - Wikipédi

Jézus a Megváltó, vagy Mohamed?

A középkor története (476--1492) Sulinet Tudásbázi

- a hit azokban akiket név szerint ismerünk, pl. Mohamed, Jézus, Ábrahám, Noé - béke legyen rajtuk, - a hit abban, ami igaz az ő híradásaikból, - azon isteni törvények (Saria) alapján cselekedni, amelyek elküldettek a Próféták Pecsétjével Mohamedhez, aki az emberiség egészéhez jött. 5. Hit a végső napban Buddha nem volt buddhista, Jézus nem volt keresztény, Mohamed nem volt muszlim. Tanítók voltak, akik szeretetet tanítottak. Az ő vallásuk a Szeretet. Om Mani Peme Hun

A kereszténység és az iszlám - Wikipédi

Ha a muzulmán országok és a vallási csoportok vezetői, akiknek nagy részük van a jelenlegi kaotikus állapot előidézésben, az iszlám előírásainak megfelelően nem tennének különbséget Jézus és Mohamed között, akkor már tavaly ősszel kitört volna a botrány a South Park amerikai rajzfilmsorozat legutolsó epizódja miatt Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történel... Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történel... Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történel... Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történel... József Attila - Smá Jiszróel; אטילה יוז'ף - שמע ישראל Imádkozhatott-e együtt Mózes, Jézus és Mohamed? Oszama nem hisz Obamának Ruff Tibor / Hit és értékek. 2009. 06. 26. (XIII/26) 2009. 06. 26. Barack Obama úgy fogalmazott meg június 4-ei kairói beszédében békeüzenetet az iszlám világ felé, mintha bizony sejtelme sem lenne arról, hogy a muszlim vallás a hitetlenekkel. Nyilvánvaló tehát, hogy vagy az iszlám tanítása igaz, vagy a kereszténységé. Vagy Jézus volt a legnagyobb próféta, vagy pedig Mohamed. Vagy a Biblia Isten Szava, vagy a Korán. Az üdvösséget vagy Jézus Krisztus Megváltóként való elfogadása vagy az öt pillér megtartása révén lehet elnyerni Tanításaik eretnekek voltak, tagadták Jézus isteni eredetét és a szűzi születést, azonban fontos szerepük volt, mivel rajtuk keresztül tudott a kereszténység nagy hatást gyakorolni az iszlámra, ugyanis Mohamed az ebionitákon keresztül ismerkedett meg

Miért nem Buddha vagy Mohamed, miért éppen Jézus? A kérdésben benne van egy igény: úgy vélem/érzem szükséges valamelyik, de melyik legyen? Kezdjük messzebbről: 2020 év elején egy vírus gyökeresen megváltoztatta az életünket és nem volt ellene gyógyszer. Mennyire más lett volna a helyzet, ha van egy gyógyszer és ez a. Híres rajz egy tizenhatodik századi perzsa kódexben a mirázs, Mohamed éjszakai utazása. Az a jelenet, amikor a vallásalapító a mennyekbe emelkedik szárnyas lován, hogy odafönn találkozzék Gábriel arkangyallal, dicső elődeivel Ibrahimtól (Ábrahám) Iszáig (Jézus), s végül magával a Fenség Urával, aki parancsot ad neki és követőinek a napi ötszöri imára A muszlimok hite szerint Jézus nem halt meg a kereszten, s. Az iszlám vallás tanításai. A Kába-kő Mekkában Mohamed tanításának középpontjában két alapeszme áll: hit az egyedüli istenben, Allahban és az utolsó ítéletben Mohamed kiszállt. Üzleti ügyeit befagyasztotta, magányosan visszavonult a hegyekbe, barlangokban meditált. Innentől fogva életének története teljesen attól függ, ki, milyen szemszögből, milyen vallási meggyőződéssel vizsgálja. Mohamed egy drámai éjjelen éli át az Isteni kinyilatkoztatást, mondaná minden muszlim hívő Részletek Dr. Gerhard Bergmann Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus c. könyvéből (A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 3. Buddha, Mohamed és Jézus Krisztus között nemcsak személyükre, hanem életükre nézve is különbség van: a bűntelenség különbsége. Minden vallásalapító.

Jézus és az iszlám, Ábrahám vallása MédiaKlik

Jézus -válaszolta. A döbbenettől még mindig felkavarva Mohamed nehezen találta a szavakat annak leírására, ami történt vele. Daniel ekkor elmagyarázta Mohamednek és a tömegnek, hogy Jézus nem csak egy követ. Ő az élő Isten Fia. Ő az út, az igazság és az élet! Mondják el a feleségemnek - Jézus az Isten Fia Mohamed Próféta életmódja, tanításai és jóváhagyásai. Lejegyzett formája a hadíszok (a prófétára visszavezethető, hiteles közlések). Ez az iszlám tanításainak és törvényeinek másik forrása, amely a Korán általános rendelkezéseit a gyakorlatban magyarázza. Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus stb.). Hirdetés. I.sz.

Beismerő vallomást szeretne tenni a 2001. szeptember 11-i Amerika-ellenes terrortámadások miatt bíróság elé állított Halid Sejk Mohamed és négy vádlott-társa. Ezt egy előzetes meghallgatáson közölte az al-Kaida harmadik emberének tartott Mohamed, aki azt kérte kirendelt a védőügyvédektől, hogy vonják vissza a. Jézus Krisztus vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus / Mit jelent ez: én hiszek. Megvan nekem. Olvastam. Egyre gyakrabban találkozunk a nem-keresztyén vallások problémájával. Ezért szükséges, hogy tájékozottak legyünk

Inkább hamisítvány lehet a Jézus anyanyelvén írt evangéliu

Klaus von Stosch Az iszlám mint kihívás - Keresztény megközelítések című könyve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7-8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9-17 óráig; szerdán 10-18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban Dr. Shubail Mohamed Eisa, csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos, neonatológus. Jemeni szülők gyermekeként 1971-ben született a szaúd-arábiai Jeddah városában. 1990 óta él Magyarországon Mohamed-karikatúrák: vádat emeltek négy ember ellen. A dán főügyész terrorcselekmény előkészítésével vádolt meg négy embert, akik feltételezhetően fegyveres támadást terveztek a Mohamed prófétáról karikatúrát közlő Jyllands-Posten dán napilap szerkesztősége ellen

Az iszlám Jézus-képe - IgeIdők Magazi

Megvan, kivel nem lehet viccelni! Nem, nem Mohamed, és nem is Jézus! - A Charlie Hebdo egyik karikaturistájával biztos nem lehet megcsinálni, amit ő tett a prófétával. Vagy ha mégis, hát a francia rendőrség keményen lecsap Miért más Jézus, mint Mohamed, Buddha vagy Konfucius? Amikor Jézus meghallotta, hogy Isten beszél vele, bátran ment a sivatagba, hogy kísértésbe menjen. De amikor Mohamed meghallotta, hogy Isten beszél vele, akkor megijedt, és még öngyilkosságot is akart tenni. Jézus magát Isten Fiának nevezte, Mohammed pedig Isten küldötteinek nevezte magát A mohamedi Jézus-kép Az iszlám szent könyve Jézus-portréjának legfontosabb sajátosságairól szólva a kutató elmondta: a Mohamed által elénk rajzolt Jézus egy emberarcú és demisztifikált prófétaelőd, aki semmi esetre sem központi alakja a Koránnak Ebből a videóból, kiderül, hogy a Mátrixban már női elnöke van az Usának - legalábbis, az Apple szerint. Alexa - mesterséges intelligenciától pedig érdekes d..

KKBKIzrael, Isten, Hitler: a Wikipedia legvitatottabb témái

Jézus mint próféta az utolsó előtti volt, aki megelőzte Mohamed megjelenését (ahhoz hasonlóan, ahogy Keresztelő János eljött Jézus előtt), és csupán egy a próféták sorában. Fontos tudni, hogy a muszlim szemléletben a próféta tökéletes jellemű, alkalmas ember, modellértékű személy, akit Allah mindenképpen. Buddha, Mohamed, a hinduizmus valamint Jézus Krisztus között az a különbség, ami a vallás és az Evangélium közt. Mindnyájan találkozunk szenvedéssel, betegséggel, halállal. Dolgunk van jogtalansággal, erőszakkal, zsarnoksággal Mohamed nem tudta elhozni a haláltól való megszabadulás lehet ıségét, de Jézus a mi értelmezésünk szerint megtette ezt. Ezért Jézus feltámadásának a további értelmezése e dolgozatban is és más munkákban is szükséges lesz. Tézisünk az els ı fejezet utolsó részében az, hogy Mohamed, mint egyszer ő föld

Gábriel Arkangyal | Adorans

(Jézus csak változásokat akart bevezetni a zsidó vallásban, ő maga egy zsidó vezető volt, zsidó ünnepeket tartott). Későbbi követői voltak azok, akik alapvető változásokat hoztak, és új vallást alapítottak. Jézus a Bibliában szereplő nagy zsidó vezető, Józsué után kapta nevét Jézus, Mária fia (ekkor( azt mondta: Ó Allah, Urunk! Küldj le hozzánk egy asztalt az égből, hogy ünnep legyen ez nekünk (annak is, aki most( az első és (annak is, aki majdan( az utolsó lesz (közöttünk(, és hogy jel legyen az tőled! És gondoskodj rólunk

(Mi pedig hallgatunk és tűrünk) Egészen biztos vagyok benne, hogy ha Szily László, a 444 publicistája a Lajtán túlra születik, mára már a Charlie Hebdo nevű ultrabaloldali szennylapban gyalázza a világvallásokat. Őt azonban ide dobta le csőréből a̶ ̶g̶ó̶l̶y̶a̶ a Darwin-pinty. Így vidáman teszi fel nekünk a kérdést, bele abba a nagy, bamba, mindent eltűrő [ Jézus (Isa) A Szentháromság harmadik személye. A testté lett ige (Jn 1:1, 14). Teljesen Isten és teljesen ember (Kol 2:9). Hatalmas próféta, csak Mohamed nagyobb nála. Nem Allah Fia (9:30) és bizonyosan nem Isten (5:17, 75). Nem feszítették keresztre (4:157). Kereszt: Így szenvedett Jézus a világ bűneiért Az iszlám szent könyve Jézus-portréjának legfontosabb sajátosságairól szólva a kutató elmondta: a Mohamed által elénk rajzolt Jézus egy emberarcú és demisztifikált prófétaelőd, aki semmi esetre sem központi alakja a Koránnak. Fontossága leginkább abban rejlik, hogy ő a sajátos prófétalánc Mohamed előtti.

Szimbólumok jelentése :: Julikaekszer

Mohamed sohasem mondta, hogy ő Allah. Jézus Krisztus azonban az IGAZ és ÉLŐ Istennek vallotta magát! A feljegyzések azt mutatják, hogy Jézust nem azért feszítették keresztre, mert feltámasztotta a halottakat, mert visszaadta a vakok látását, vagy mert meggyógyította a bénákat. Jézust azért feszítették meg, mert azt. Történelemkönyvben olyasmi szerepelhetne, hogy a zsidó vallásban Mózes, a keresztény vallásban Jézus, az iszlámban Mohamed játszik kiemelkedő szerepet. De amúgy érthetetlen, hogy miért vannak hosszú leírások a bibliai történetekről: ezek mítoszok és nem történelem. Kereszténység és iszlám torzító bemutatás Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett embereket (Ibn Ishaq 451). Jézus soha nem ejtett foglyokat, és soha nem ölt embert. Mohamed arra biztatta embereit, hogy erőszakolják meg a foglyul ejtett nőket (Abu Dawood 2150, Korán 4:24). Jézus soha nem ejtett foglyul nőket, soha nem biztatott senkit erőszakra, és maga sem követett ilyet el Hasonló tételek. Jézus Krisztus vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus / Szerző: Bergmann, Gerhard Megjelent: (1990) Jézus Krisztus vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus / Szerző: Bergmann, Gerhard Megjelent: (1998) Ki vagy valójában? : kérdések és válaszok a megfogalmazhatatlanról / Szerző: Ganga (1947-) Megjelent: (2010 A Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap elleni szerdai terrortámadás elkövetői az újság által korábban közölt, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat akarták megbosszulni a vérfürdővel: az akció során kiabálták is, hogy megbosszultuk a prófétát. A CNN amerikai hírtelevízió összefoglalta, hogy az iszlám vallás miért tiltja a próféta.

 • Nápoly utikritika.
 • Vitovit csigagél.
 • Magyar divattervezők ruhái.
 • Kukásautó dal.
 • Globális problémák történelem.
 • Tégelyes fagyi ár.
 • Holland teherbicikli.
 • Halva szuletes okai.
 • 18. kerület eladó sorház.
 • Vicky barcelona.
 • Leggazdagabb rapperek.
 • Ovodai jatekok.
 • Onkyo tx nr696 teszt.
 • Fűzfa betegségei.
 • Szitanyomatok.
 • Nyugtató tabletta gyerekeknek.
 • Tuvalu.
 • 39 hetes magzat sokat mozog.
 • 3/4 tömlő praktiker.
 • Wolfram Alpha partial derivative.
 • Fallout 3 Rivet City history.
 • Mcintosh erősítő.
 • Baba kártya csomag.
 • Hangfal tartó polc.
 • Mi az unesco.
 • Mme távcső.
 • Varázslók a waverly helyből alex.
 • Dunakeszi auchan biobolt.
 • Térfigyelő kamera büntetés.
 • Spyderco Paramilitary 3.
 • Születési súly mitől függ.
 • Könnyű sajtkrém.
 • Product Herbalife.
 • Hangfal tartó polc.
 • Büfé faház bérlés.
 • Diéta vékonybél műtét után.
 • Rákos leander.
 • Mühle biztonsági borotva.
 • Ii világháború szovjet tankjai.
 • Olivér név.
 • Minecraft potion maker.